Центр Економічного Розвитку
НА ГОЛОВНУ E. ПОШТА
ПРО ЦЕНТР ПУБЛIКАЦIЇ ПРОЕКТИ ТРИБУНА

 

Аналітична доповідь «Україна: шляхи відродження економічної свободи»

Підготовлена групою фахівців Центру економічного розвитку (Київ) у складі О.Пасхавер (керівник проекту), Л.Верховодова, К.Агеєва та Д.Згортюк за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Повна версія в форматі Word

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Економічна криза в Україні:
наслідки та ефективність антикризової політики

Керівник проекту – О.Пасхавер.
Колектив авторів – Л.Верховодова, К.Агеєва і Д.Згортюк.

Повна версія в форматі Adobe Acrobat

 

Державний сектор і функції держави у період кризи

О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, О.М. Кошик, К.М. Агеєва, Д.П. Згортюк

Повна версія в форматі Word

 

Українська приватизація: групи інтересів, причини кризи, шляхи її подолання

О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва.

Повна версія в форматі Word

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВЕЛИКОГО КАПІТАЛУ З ВЛАДОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ

О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва.

Повна версія в форматі Word

ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ВЛАДОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ

О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва.

Повна версія в форматі Adobe Acrobat

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА РЕПРИВАТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ «ПОМАРАНЧЕВОЇ» РЕВОЛЮЦІЇ

У виданні простежено перебіг процесу приватизації в Україні до і після "помаранчевої" революції та підбито підсумки за цей період. Історично приватизація стала одним з важливих чинників проведення ринкових реформ в українській економіці, вона забезпечила стратегічні позиції приватному сектору, сприяла виникненню ринкової інфраструктури та великого приватного капіталу. Водночас приватизація призвела до деформацій, притаманних для посткомуністичних країн з авторитарними режимами і незавершеними ринковими реформами. Приватизація стала інструментом перерозподілу державного майна на користь фінансово-промислових груп (ФПГ), наближених до старої влади. Олігархічні ФПГ створили тандем із старою владою, яку вони підтримували фінансово і політично. У книзі аналізується, як ці історичні моменти трансформувалися в одну з головних цілей "помаранчевої" революції – відновлення "справедливості" у проведенні роздержавлення – та урядову політику реприватизації. Негативне ставлення до приватизації, яку проводив старий режим, дало поштовх для згортання в країні приватизаційних процесів, насамперед щодо ефективних і стратегічних об’єктів. Приватизація за своїми функціями стала перетворюватися на джерело бюджетних доходів і "чистильника" державного сектора від дрібних, непривабливих об’єктів. Автори книги значну увагу приділяють питанням відновлення приватизації як реформаторського процесу. Зокрема, розглядаються такі важливі питання:
а) обґрунтування необхідності поширення процесу роздержавлення на стратегічні галузі й на об’єкти природних монополій, що має супроводжуватися перебудовою механізмів приватизації;
б) визначення межі державного сектора у змішаній економіці, що формується в країні,
в) співвідношення іноземного і вітчизняного капіталу в контексті переходу України до політики відкритої економіки,
г) завершення процесу перегляду результатів приватизації та надання гарантій прав власності.

Видання розраховане на науковців, працівників державних органів, підприємців і всіх тих, хто цікавиться історією та подальшим розвитком національної економіки та національного приватного капіталу.

О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва.

Повна версія в форматі Word

Інформаційний бюлетень. ВЛАДА ТА ЕКОНОМІКА. Листопад 2005 - березень 2006

Інформаційний бюлетень підготовлений в рамках Проекту Центру економічного розвитку “Організація моніторингу економічних наслідків “помаранчевої” революції”.
З липня 2005 р. спеціалісти Центру здійснюють щомісячний моніторинг діяльності влади та її впливу на розвиток економіки. Реакція економіки демонструється на динаміці головних макроекономічних показників (ВВП, інфляція, обсяги виробництва, інвестиції тощо), а також оцінюється з позицій мікроекономіки (умови підприємницької діяльності, приватизація, перегляд прав власності тощо). Паралельно простежується зміна реакції суспільства на ті або інші урядові дії.
Перший аналітичний бюлетень “Влада та економіка: зміна орієнтирів” (жовтень 2005 р.) підготовлений на матеріалах моніторингу за липень-жовтень 2005 року. У ньому підведений підсумок діяльності першого постреволюційного уряду Юлії Тимошенко й простежений процес визначення нових орієнтирів у діяльності другого постреволюційного уряду Юрія Єханурова. Бюлетень розміщений на сайті Центру www.c-e-d.info.
Цей інформаційний бюлетень “Влада та економіка: листопад 2005 р. – березень 2006 р.” охоплює період діяльності другого постреволюційного уряду Юрія Єханурова до виборів у парламент у березні 2006 р. Це період, коли були завершені екстрені дії, спрямовані на нейтралізацію негативних наслідків, які дісталися йому в спадщину від першого уряду, і він перейшов до виконання власної програми. Особлива увага приділена тим ризикам, що супроводжували його діяльність і складали основні труднощі нової влади.

Керівник проекту – Олександр Пасхавер. Автори: Лідія Верховодова, Олександр Рогозінський, Катерина Агеєва

Повна версія в форматі Word

Інформаційний бюлетень. ВЛАДА ТА ЕКОНОМІКА: ЗМІНА ОРІЄНТИРІВ. Жовтень 2005

У липні 2005 р. Центр економічного розвитку розпочав проект з моніторингу економічної політики, в рамках якого простежуються найважливіші дії нової команди президента В.Ющенка, яка прийшла до влади в результаті “помаранчевої” революції. Моніторинг фіксує вплив діяльності нової владної команди на розвиток економіки країни. Реакція економіки демонструється на динаміці головних макроекономічних показників (ВВП, інфляція, обсяги виробництва, інвестиції тощо), а також оцінюється з позицій мікроекономіки (умови підприємницької діяльності, приватизація, перегляд прав власності тощо).
Цей інформаційний бюлетень підготовлений спеціалістами Центру на основі результатів моніторингу діяльності першого постреволюційного уряду Ю.Тимошенко та уряду Ю. Єханурова, який прийшов йому на зміну у вересні 2005 р. В аналітичному огляді надана своєрідна ретроспектива формування економічної політики та її принципові зміни за період лютий–жовтень 2005 р.
Зразу після перемоги “помаранчевої” революції нова влада зіткнулася зі значними ризиками і, як показала діяльність першого постреволюційного уряду Ю.Тимошенко, значну частину з них вона не змогла подолати. Складність перехідного періоду і тиск очікувань населення вимагали від уряду воістину ювелірної роботи, на яку виявилась неспроможною команда, налаштована на тотальну і безкомпромісну боротьбу з корупційною старою владою та олігархічним капіталом. На цьому фоні в українській економіці досить швидко почали розгортатися гострі кризові тенденції. Аналіз ризиків і негативних наслідків діяльності першого уряду Ю.Тимошенко дозволив авторам огляду оцінити, наскільки адекватною реальним потребам української економіки стала кардинальна зміна орієнтирів, до якої вдався у своїй політиці уряд Ю.Єханурова. При цьому акцент зроблений на визначенні нових ризиків, які можуть очікувати цей уряд на новому шляху чергової трансформації, що охопила постсоціалістичні країни, які свого часу не змогли завершити ринкові та демократичні перетворення при виході із соціалізму.

Керівник проекту – Олександр Пасхавер. Автори: Лідія Верховодова, Катерина Агєєва, Ганна Царенко

Повна версія в форматі Internet Explorer

 

Формування великого приватного капіталу в Україні

Книга є підсумком спостереження за процесом формування великого приватного капіталу в Україні, яке автори здійснювали протягом останніх трьох років. Використовуючи різного роду відкриту інформацію, автори визначили основні закономірності та особливості його виникнення і розвитку. В першій частині книги аналізується, як конкретні історичні умови вплинули на процес створення приватних бізнес-груп, що на сьогодні є найбільш впливовими та потужними. Цей процес історично співпав з періодом глибокої трансформації українського суспільства, складовими якого були: (а) слабкість атрибутів державності, оскільки країна тільки набула самостійності після розпаду СРСР; (б) глибока структурна криза, що охопила економіку; (в) повільна заміна адміністративно!командної системи управління економікою на ринкову. Складні умови трансформаційного періоду призвели до гіперболізації негативних рис українського приватного капіталу. Для нього характерні зрощення з владою, набуття кланових, олігархічних ознак. Основним джерелом накопичення капіталу стали специфічні рентні (тіньові) доходи. Тільки економічна стабілізація і подальше економічне зростання в країні сприяли оздоровленню умов розвитку національного приватного капіталу, його активної цивілізації.
У другій частині книги продемонстровано, як цей процес реально проходив у секторі чорної металургії, головній сфері формування найпотужніших українських фінансово-промислових груп. В Україні формування великого приватного капіталу і розвиток сектора чорної металургії історично стали частинами єдиного процесу, які органічно і щільно переплітаються. Завершується дослідження аналізом впливу потужних фінансово-промислових груп на економічний і політичний розвиток країни. На сьогодні в Україні великий приватний капітал є рушієм позитивних змін. Але в стратегічному плані починають вимальовуватися можливі ризики і загрози його існуванню. Національний капітал не дійшов до тієї стадії розвитку, коли він зацікавлений і спроможний творити майбутню економіку, яка б дозволила країні вийти з «периферійної» зони світового співтовариства. Його існування підтримує олігархічні риси в політичній структурі суспільства.
Книга розрахована на науковців, представників державних органів і капіталу, всіх, хто цікавиться історією та майбутнім розвитком національної економіки та національного приватного капіталу.

О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, Л.З.Суплін – К.: «Міленіум», 2004.
ISBN 966-8063-48-1

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 7,3 Мб
Кількість сторінок - 89


 

Розвиток сектора чорної металургії в Україні. Аналітичний огляд

Книга присвячена аналізу розвитку чорної металургії, яка стала важливою базою стійкого зростання економіки України. На прикладі цієї галузі чітко вимальовуються специфічні для нашої країни механізми перетворення кризового падіння економіки, яке продовжувалось протягом семи.восьми років, на економічне зростання в рамках обмежених національних інвестиційних ресурсів і обмеженої присутності іноземного капіталу.
На відміну від інших країн з трансформаційною економікою в Україні важливим фактором росту стала експортна діяльність. Один з найбільш експортно орієнтованих секторів — чорна металургія — перетворився на джерело значних валютних надходжень до бюджету, дала поштовх відродженню суміжних галузей і сприяла виникненню великого приватного капіталу. Історія виходу української чорної металургії на світовий ринок по праву можна віднести до феноменальних явищ. Україна, яка має найбільше технічно і економічно відстале металургійне виробництво, зайняла на світовому ринку позицію одного з найбільших і впливових експортерів чорного металу.
В книзі особлива увага приділена ризикам, які можуть супроводжувати таку модель економічного розвитку країни в цілому і окремої галузі – чорної металургії. Модель розвитку, коли на перший план виходять процеси реіндустріалізації економіки та посилена експлуатація існуючих виробничих потужностей, може дати тільки короткостроковий в історичному плані ефект. За 5.7 років ця модель може вичерпати свої ресурси, і країна зіштовхнеться з необхідністю пошуку нових факторів подальшого економічного зростання. Чорна металургія, яка сьогодні перебуває на стадії буму, фактично відсуває свої гострі проблеми на майбутнє. Суспільство не зможе уникнути розв’язання проблеми проведення глибокої реструктуризації галузі, переводу її на принципово нові технічні і технологічні основи. Частину потужностей необхідно буде скоротити, що на перший план висуне масштабні соціальні завдання.
Книга розрахована на науковців, представників державних органів, спеціалістів, економістів, сферою інтересів яких є питання розвитку економіки і джерел економічного зростання на прикладі однієї із стратегічних галузей – чорної металургії.

В надзаг.: Світовий банк. International Bank for Reconstruction and Development – К.: «Міленіум», 2004.
ISBN 966-8063-50-3

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 4,4 Мб
Кількість сторінок - 109


 

Механізми координації європейської політики: практика країн-членів та країн-кандидатів.

У книзі представлено етапи інституціоналізації процесу європейської інтеграції та заходи, що здійснювались у напрямку приведення системи публічної адміністрації у відповідність з європейськими стандартами в державах-членах та країнах-кандидатах до ЄС. Книга складається з двох частин. Перша присвячена визначенню поняття публічна адміністрації в праві Європейських Співтовариств та зобов'язанням держав-членів щодо функціонування національної адміністрації, які виникають із членства в Євросоюзі. Друга частина викладена у вигляді ситуативних прикладів, а саме: аналізу досвіду вибраних країн Східної та Центральної Європи (Угорщини, Словаччини, Польщі та Латвії) у сфері координації процесу європейської інтеграції. Наголос було поставлено на представленні основних підходів та характерних рис до питань євроінтеграції в країнах останнього розширення.
Видання буде корисне усім, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції, а також фахівцям яку сфері Європейського Союзу, так і в сфері публічної адміністрації.
Видання здійснено за фінансової підтримки Міжнародного фонду Відродження.
Автори висловлюють подяку за підтримку у проведенні дослідження Касі ім. Йозефа Мяновського (Варшава, Польща).

Рецензенти: В.Б.Авер'янов, доктор юридичних наук, професор Г.М.Немиря, кандидат історичних наук, доцент.

Н.Гнидюк (ред.), А.Новак-Фар, Я.Гонцяж, І.Родюк — К.: Міленіум, 2003.
ІSВN 966-8063-91-15

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 4,2 Мб
Кількість сторінок - 364


 

Завершальний етап приватизації в Україні

У книзі представлені результати дослідження, проведеного авторським колективом у процесі підготовки проекту Державної програми приватизації на 2003-2008 роки. Дослідження дало можливість оцінити попередній одинадцятирічний період реформи власності в Україні — її досягнення і помилки. В історично короткі терміни недержавний сектор посів стратегічні позиції в реальній економіці України. Проте приватизаційний механізм, який застосовувався на практиці, не забезпечив необхідний перехід приватизації в нові сфери — системні галузі і природні монополії. Накопичений досвід став базою для розробки принципово нових підходів і конкретних механізмів здійснення приватизації на наступному етапі. Наведені економічні, політичні та соціальні мотиви необхідності проголошення нової мети — завершення приватизації в Україні як соціально-економічного проекту широкомасштабної реформи власності. В цьому дослідженні акцент зроблений на основних завданнях i засобах, які необхідно вирішити І які пропонується використати для досягнення цієї мети.
Для економістів, науковців, депутатів Верховної та місцевих Рад, працівників органів виконавчої влади, керівників господарських організацій всіх форм власності, аспірантів та студентів економічних факультетів.
Видання здійснене за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Редактор І. М. Здоровець

О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, Т.Є. Воронкова, Н.В. Терещенко.
В надзаг.: Центр економічного розвитку. — К.: "Міленіум", 2003.
ISВN 966-8063-49-51

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 0,7 Мб
Кількість сторінок - 77


 

Адміністративна реформа: нездійснені мрії та втрачені можливості. Як знайти конструктивний шлях для реалізації основних компонентів адміністративної реформи?

У книзі представлені результати соціологічного опитування вищих посадових осіб, які в силу своїх функціональних обов'язків відповідали за процес проведення адміністративної реформи в Україні; проаналізовано програми політичних партій з точки зору задекларованих ними напрямів реформування державного апарату. Метою дослідження була спроба з'ясувати основні бар'єри та перешкоди при впровадженні адміністративної реформи і запропонувати можливі способи їх подолання, що збільшить шанси на успіх у її проведенні.
Видання буде корисне усім, хто цікавиться питаннями реформування системи державного управління.
Видання здійснене за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Гонцяж Я., Гнидюк Н. — Київ: Міленіум, 2002.
ISВN 966-8063-17-1

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 1 Мб
Кількість сторінок - 135


 

Українська приватизація: плюси і мінуси.

В монографії розглядається досвід проведення приватизації в Україні, ЇЇ позитивні й негативні наслідки. Показано, що масова приватизація внаслідок цілого ряду об'єктивних причин розпочалася за несприятливих стартових умов: неприродно високий рівень централізації і концентрації промислового виробництва, критично низька питома вага легкої промисловості, гіпертрофовано розвинуті сировинні галузі та ВПК, відсутність належних Інфраструктурних та макроекономiчних умов. незважаючи на меншу, нiж в iнших країнах, готовність України до глибоких радикальних ринкових реформ, саме масова приватизація виявилася тим локомотивом, який потяг за собою інші реформи. В історично короткі строки недержавний сектор посів цілком порівнянне з держсектором місце в економіці, а в 1999-2000 рр. приватизація стала одним з найголовніших чинників економічного піднесення України.
Для економістів, науковців, депутатів Верховної та місцевих Рад, працівників органів виконавчої влади, керівників господарських організацій всіх рівнів і всіх форм власності, аспірантів та студентів економічних факультетів.

Редактор І.М.Здоровець

В.І.Дубровський,О.М.Кошик,О.Г.Білоцерківець. Під ред. О.Й.Пасхавера.
В надзаг.: Центр економічного розвитку. — К.: «Альтерпрес», 2001. — 208 с.
ІSВN 966-542-048-8

Публікація цієї книги стала можливою завдяки програмі Freedom Ноиsе «Партнерство за реформи в Україні», яка виконується за сприяння Агенції міжнародного розвитку Сполучених Штатів (USAID) / Угода №121-А-00-98-00614-00.

 

Україна в перехідному періоді. Досвід і стратегія.

У першій частинi розглядається інституціональна структура макроекономічної політики, висвітлюються інституціональний розвиток, віртуальна економіка, важливість політичних факторів та демократії для успішного проведення реформ; у другій частині висвітлюються питання фінансової реформи, включаючи податкову реформу, оподаткування у сільському господарстві, бюджетного дефіциту та заборгованості, місцевого самоврядування та фінансової децентралізації; сім глав третьої частини фокусуються на вирішенні проблем фіскальної нестабільності та фінансових криз і присвячені розгляду проблем великих державних витрат, демонетизації, грошової емісії, збільшення державного боргу та бюджетного дефіциту.
Для працівників законодавчих та виконавчих органів, керівників господарських організацій, політиків, науковців, економістів, юристів, студентів, аспірантів та викладачів економічних вузів.
Видання здійснене за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Редактор І.М.Здоровець

Переклад з англійської Н.М.Дюканова, Л.Я.Собко.

Під ред. Януша М. Ширмера і Хваджі М. Султана.
В надзаг.: Гарвардський інститут міжнародного розвитку, м.Київ, Центр економічного розвитку, м.Київ, Вища гуманітарна школа, м.Пултуськ. — К: Альтерпрес, 2000.
ІSВN 966-542-087-9

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 4,2 Мб

English version Русская версия DESIGN & DEVELOPMENT by MAX BEZUGLY
Copyright (c) 2004 Center for Economical Development