Центр Економічного Розвитку
НА ГОЛОВНУ E. ПОШТА
ПРО ЦЕНТР ПУБЛIКАЦIЇ ПРОЕКТИ ТРИБУНА

2012

Аналіз регуляторного впливу прийняття проекту Закону України «Про банкрутство фізичної особи»

Дослідження проведене за ініціативи Центру комерційного права в рамках проекту «Розвиток комерційного права в Україні – фаза ІІ» і фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Протягом останніх десятиріч у світі спостерігається значне збільшення обсягів споживчого кредитування (в т.ч. поширення кредитних карток) завдяки дерегуляції, поширенню технологій, інформації та інших факторів, які отримали назву «демократизації» споживчого кредиту. Проте, це явище тягне за собою і соціальні наслідки у вигляді зростання заборгованості фізичних осіб та, відповідно, збільшення рівня ризику неплатоспроможності боржників через втрату роботи, хворобу, розлучення тощо, особливо у період фінансових криз. Внаслідок цього у світі останнім часом приділяється велика увага питанням банкрутства фізичних осіб або споживчого банкрутства. Законодавство зарубіжних країн у цій сфері досить різниться як історією, так і підходами. Історичний досвід, ідеологія, культурні особливості, конкретна ситуація (наприклад, фінансова криза) впливають на вирішення проблеми споживчої неплатоспроможності. Як свідчать дослідження, всі ці фактори необхідно враховувати під час вирішення питання про можливість, доцільність та підходи до запровадження в державі інституту банкрутства фізичної особи.

Виконавці дослідження: Олександр Пасхавер (к.е.н, член-кореспондент Академії технологічних наук України, заслужений економіст України, президент Центру економічного розвитку), Лідія Верховодова (к.е.н., віце-президент Центру економічного розвитку), Катерина Агеєва (експерт Центру економічного розвитку), Дмитро Згортюк (експерт Центру економічного розвитку).

Повна версія на сайті www.commerciallaw.com.ua


2011

Державна політика і законодавство з регулювання сфери неплатоспроможності

Аналітична доповідь «Державна політика і законодавство з регулювання сфери неплатоспроможності: аналіз практики та рекомендації щодо удосконаленню», яку підготовлено під науковим керівництвом Олександра Пасхавера (канд. ек. наук, член-кореспондент Академії технологічних наук України, заслужений економіст України, президент Центру економічного розвитку) та групою науковців Лідією Верховодовою (канд. ек. наук, директор Центру економічного розвитку) і Катериною Агеєвою (експерт Центру економічного розвитку). Дослідження проведено за ініціативи Центру комерційного права в рамках програми/проекту міжнародної технічної допомоги “Розвиток комерційного права в Україні”.

Предметом аналізу дослідників була ефективність оцінки дії чинного Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з точки зору його відповідності реальним економічним умовам, в яких здійснюється правове регулювання сфери неспроможності суб’єктів підприємництва. Підходи, які сформульовані на основі аналізу світового досвіду і специфіки розвитку української економіки, стали своєрідним підґрунтям для фахівців в галузі права під час підготовки проекту нового Закону про банкрутство.

Повна версія на сайті www.commerciallaw.com.ua


2010

МІЖНАРОДНА КОМІСІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ
УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА РЕФОРМ
ДЛЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Пропозиції для України:
2010 - час для реформ

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 0,5 Мб
Кількість сторінок - 88


2009

Управління державною власністю в Україні:
аналіз і рекомендації з удосконалення

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 0,3 Мб
Кількість сторінок - 24


2008

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УКРАЇНІ:
АНАЛІЗ І РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ

Жовтень 2008 р.

Повна версія в форматі Word
Розмір файла 0,4 Мб
Кількість сторінок - 24

2008

Влада, економіка і суспільство
Перше півріччя 2008 р.

Повна версія в форматі Word
Розмір файла 0,6 Мб
Кількість сторінок - 28


2008

Умови завершення приватизації в Україні

Аналітичний звіт та рекомендації для Державної програми приватизації

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 1,85 Мб
Кількість сторінок - 94


2007

Світовий досвід для України: взаємовідносини великого капіталу з владою і суспільством

Аналітична доповідь підготовлена в лютому-липні 2007 р. за фінансової підтримки Програми МАТРА КАП (Грант Посольства Нідерландів).

Важливим фактором життя українського суспільства є феномен історично миттєвого виникнення й активного, навіть агресивного розвитку національного великого приватного капіталу – особливої соціальної групи, наскільки малої, настільки й впливової і в економіці, і в політиці країни.

Тотальний негативізм населення стосовно до капіталу і відсутність досвіду його представників у побудові раціональних взаємовідносин з суспільством і владою стає одним з факторів, що зумовлює нестабільність у розвитку України.

Протягом довгого історичного шляху розвинені країни світу накопичили значний позитивний досвід забезпечення сталого розвитку в умовах високої концентрації капіталу і вільної дії ринкових механізмів. В аналітичній доповіді здійснено паралельний аналіз світового досвіду і української практики в найважливіших сферах, де великий капітал контактує з владою та суспільством:

  • системи лобіювання інтересів великого капіталу;
  • способи реалізації нової ролі великого капіталу в суспільстві;
  • ведення бізнесу на принципах соціальної відповідальності;
  • легалізація тіньових доходів і підтвердження прав власності.

Метою доповіді було не стільки пошук конкретних рішень, скільки постановка нових для України проблем і привернення до них уваги з боку суспільства, влади і представників великого капіталу. Автори доповіді розглядають свою роботу як свого роду початок досліджень у цьому напрямку.

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 0,85 Мб
Кількість сторінок - 68


2006

Крупный капитал: институциональная роль и взаимоотношения с властью и обществом

Стратегическая записка «Крупный капитал: институциональная роль и взаимоотношения с властью и обществом» подготовлена Центром экономического развития в январе-марте 2006 года. Материалы Записки предназначены для обеспечения консультативной поддержки, которая предоставляется Мировым банком новой украинской власти в рамках ПСЗ-С3.

Стратегическая записка включает аналитический обзор по трем основным проблемам:

  • исторические этапы формирования крупного капитала в Украине с акцентом на 2005 г, когда бизнес-группы попали в общий трансформационный период, переживаемый Украиной после «оранжевой» революции;
  • слом старой и трудный процесс возникновения новой системы взаимоотношений крупного капитала с властью и обществом в Украине после «оранжевой» революции;
  • мировой опыт рационального поведения крупного капитала и формы его взаимоотношений с обществом и властью.

Опираясь на позитивные моменты в украинской практике и на мировой опыт, сделана попытка сформулировать основные направления дальнейшего развития крупного капитала как институциональной основы социально-экономической системы будущей Украины. Обращено внимание и на оперативные задачи, которые необходимо решить для того, чтобы снять остроту сохранившегося противостояния крупного капитала, с одной стороны, и общества и власти, с другой стороны.

В Стратегической записке использованы аналитические материалы исследований процесса становления крупного капитала в Украине, проводимых Центром экономического развития с 2002 г.
По результатам этого исследования в предыдущие годы подготовлены:

2003 г. – аналитический обзор «Развитие крупного капитала в Украине» (Мировой банк).

2004 г. – монография «Формування великого приватного капіталу в Україні». К.: «Міленіум». 90 с.

2005 г. – ежемесячный мониторинг процесса приватизации и реприватизации в Украине.

2005 г. – ежемесячный мониторинг «Власть и экономика».

Авторский коллектив Стратегической записки: научный руководитель – А.Пасхавер, консультанты – Л.Верховодова, Е. Агеева.


Повна версія в форматі Word
Розмір файла 0,7 Мб
Кількість сторінок - 56


2004 — 2005

Дослідження проблем підвищення керованості державними корпоративними правами (Фонд державного майна України)

Основною причиною невдалих попередніх спроб удосконалення існуючого в Україні механізму управління державними корпоративними правами є безсистемність (без парадигми) дій окремих урядів. Україна на сьогодні помітно відстала від більшості постсоціалістичних країн в розробці концептуальних підходів в цій сфері. В зв’язку з цим у процесі дослідження вивчений позитивний досвід Польщі, а також різноманітні інституції та механізми, які історично сформувались в деяких розвинених країнах – Австрії, Італії, Франції, Швеції. На основі аналізу розроблені принципові підходи для України, що враховують її специфіку. Запропонований комплекс рекомендацій щодо: а) оптимізації структури державного сектору ( ліквідація постсоціалістичної форми державного підприємства, реструктуризація вертикально-інтегрованих структур); б) визначення сфер використання механізмів корпоративного управління для збереження впливу держави ( скорочення застосування там, де можуть бути використані інші механізми впливу); в) побудови інституційної системи управління державними корпоративними правами на основі розділення функцій з управління ефективністю діяльності господарського товариства і корекції його ринкової поведінки; г) організації системи зацікавленості і відповідальності уповноважених осіб, що виконують різні управлінські функції; д) раціоналізації портфелю державних корпоративних прав за рахунок впровадження золотої акції, переходу до збереження в державної власності контрольних пакетів акцій, застосування прискорених способів продаж дрібних і малоліквідних пакетів акцій. Методологічні підходи використані при підготовці проектів Законів України “Про Фонд державного майна України”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (золота акція”, “Про управління об’єктами державної власності”, пропозицій для Кабінету Міністрів України “Про оптимізацію структури та удосконалення управління державним сектором економіки України”.


2004

Методологічні проблеми секторної приватизації (Фонд державного майна України)

На сучасному етапі реформ в Україні досить актуальною є розробка механізмів приватизації, які б забезпечили просування процесу роздержавлення в стратегічні галузі. В цих галузях необхідно застосовувати надійні механізми урахування національних інтересів, захисту інтересів споживачів у сфері природних монополій, запобігання соціальним ризикам і негативним наслідкам монополізації ринків, негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення. Досвід країн з розвиненою і перехідною економікою (Великобританія, Росія, Польща) показав, що такі цілі і завдання не можуть бути ефективно вирішені в рамках пооб’єктної приватизації. Для цього в світі успішно використовується модель секторної приватизації. В дослідженні запропоновані методологічні підходи до побудови моделі секторної приватизації, яка рекомендується для застосування в умовах України: а) визначені критерії для вибору сфери застосування моделі; б) викладені вимоги до основних елементів моделі – проведення аналізу стану економічного сектору, підготовки програм ринкової трансформації та приватизації сектору, вибору способів підготовки сектору і підприємства до приватизації та самих способів приватизації. На основі визначених методологічних підходів підготовлені пропозиції щодо використання моделі секторної приватизації для двох економічних секторів – наукової сфери і авіабудівного комплексу. Апробація моделі на таких досить різних за характером економічних секторах показала, що її принципи можуть бути поширені в реальній практиці української приватизації.


2003

Проблеми розвитку фінансово-промислових груп в Україні (Світовий Банк)

Одне з перших в Україні аналітичних досліджень розвитку фінансово-промислових груп (ФПГ). На відміну від одіозних журналістських та політичних публікацій на цю тему, в межах цього проекту був проведений аналіз процесу формування великого капіталу як об'єктивної основи забезпечення сталого економічного зростання країни в перспективі. Дослідження показало, що крупний капітал в Україні в своєму розвитку пройшов декілька фаз. На першій фазі в умовах економічної кризи і слабкості державної системи ФПГ мали тіньовий характер. Вони виникли на базі трейдерської діяльності (нееквівалентної торгівлі енергоресурсами і металом) та банківському капіталі (фінансові спекуляції) і набули ознаки корупційних кланів, які управляли регіонами на користь великих підприємницьких структур, пов'язаних з місцевою владою. Але незважаючи на такий характер, ФПГ об'єктивно сприяли відтворенню технологічних зв'язків, накопиченню національних інвестиційних ресурсів. Друга фаза в їх розвитку почалась з 2000 р., коли уряду вдалося подолати бартерні платежі і частково взяти контроль над розподілом енергетичних ресурсів. Посилення державного контролю, впорядкування податкової і фінансової систем створили дієві стимули для легалізації діяльності ФПГ, оскільки це почало забезпечувати безпеку бізнесу. Нова фаза в розвитку ФПГ стала визначатися з 2002 р., коли вони розпочали процес «цивілізації» — наближення своєї діяльності до європейських і світових стандартів. Цій процес стимулювався необхідністю залучення в українські ФПГ іноземних інвестицій і виходом їх на світовий ринок. В межах проекту здійснений аналіз розвитку ФПГ в різних економічних секторах, надана характеристика найбільш значимих з них. Економічний аналіз доповнений дослідженням впливу ФПГ на політику і ЗМІ.

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 1,6 Мб
Кількість сторінок - 80


2002

Основні проблеми розвитку вугільної галузі і регіону Донбасу (Світовий банк). http://www.worldbank.org.ua/

Україні від колишнього Союзу дісталась у спадщину вугільна промисловість, яка на той час знаходилась в глибокій кризі&mdashзапаси діючих вугільних пластів вичерпались, значна частина шахт не функціонувала, більшість шахт мала зношені і застарілі машини й обладнання. За сприянням Світового банку в Україні з 1996 р. почалась реалізація першого етапу реструктуризації вугільної промисловості. Але економічна криза, відсутність інвестиційних коштів, помилки із закриттям шахт не призвели до поліпшення ситуації у вугільному секторі&mdashстрімко зростало безробіття, райони шахт перетворились на депресивні території, видобуток вугілля скорочувався. У 2002 р. Світовий банк ініціював дослідження, метою якого було визначення подальших перспектив розвитку національної вугільної промисловості. Експерти Центру здійснили оцінку перспектив розвитку української вугільної промисловості з урахуванням світових тенденцій розвитку вугільного сектора, стану існуючого шахтного фонду, вугільних запасів та вимог енергетичної безпеки України. В результаті була запропонована програма подальшого розвитку української вугільної промисловості, яка базувалась на поширенні ринкових механізмів, реформі власності та системи державної підтримки галузі. Особлива увага була приділена вирішенню соціальних питань—виводу районів розташування шахт із стану депресивних, зменшення безробіття, формування соціальної інфраструктури, забезпечення безпеки праці шахтарів.

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 2,8 Мб
Кількість сторінок - 137


2000

Вплив роздержавлення на економічну поведінку та стан підприємств у контексті із загальною економічною ситуацією в Україні (Фонд державного майна)

Дослідження виконано на замовлення Фонду державного майна України в рамках тристоронньої угоди між Фондом державного майна, Київською консалтинговою групою, Центром економічного розвитку та Групою з макроекономічного аналізу в Україні Гарвардського інституту міжнародного розвитку. Дослідження мало за мету з'ясувати вплив приватизації на економічне зростання та дати відповідь на запитання: чи дійсно приватизація державного майна сприяла, нарешті, переходу до зростання, і якщо так, то у який спосіб? В ході роботи визначені тестові показники економічної діяльності підприємств, виявлені особливості функціонування підприємств різних форм власності з точки зору економічної поведінки, проаналізована ефективність дії механізмів, що забезпечують перехід власності до найбільш ефективних власників, зв'язок зростання обсягів виробництва та глибини приватизації на рівні галузей тощо. Вперше в Україні обґрунтований позитивний вплив приватизації на інституційні зміни в національній економіці, приватизація визнана вирішальним фактором ефективної ринкової поведінки компаній.

Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 2,2 Мб
Кількість сторінок - 153


English version Русская версия DESIGN & DEVELOPMENT by MAX BEZUGLY
Copyright (c) 2004 Center for Economical Development