Центр Економічного Розвитку
НА ГОЛОВНУ E. ПОШТА
ПРО ЦЕНТР ПУБЛIКАЦIЇ ПРОЕКТИ ТРИБУНА

2006

Проект "Приватизація і реприватизація в Україні: проблеми нової влади"

Виконується за фінансової підтримки міжнародного фонду "Відродження"

Україна відноситься до числа тих постсоціалістичних країн, які в силу історичних причин при виході із соціалізму не завершили ринкові реформи та демократичні перетворення суспільства. В результаті економічна, політична і соціальна структури України почали розвиватися зі значними деформаціями, кінцевим підсумком чого стало виникнення в країні корумпованої системи влади. В останні роки деформації досягли критичного рівня, і це призвело до того, що у 2004 р. передвиборна боротьба кандидатів у президенти переросла в “помаранчеву” революцію. Внаслідок перемоги революції до влади прийшла нова команда президента В.Ющенка. Перед нею постали стратегічні завдання щодо структурної перебудови існуючої системи, що, як і завдання з виходу країн із соціалізму, є свого роду історичними новаціями. Одним із таких складних завдань, з якими зіткнулася нова влада в Україні, є продовження процесу приватизації у суспільно придатній формі та перегляд результатів приватизації, яка здійснювалась старою корумпованою владою в інтересах олігархічного капіталу.

Досвід першого постреволюційного уряду Ю.Тимошенко показав, що помилки в цій сфері обходяться доволі дорого для української економіки. Уряд Ю.Єханурова, який прийшов на його зміну, робить спроби виправити помилки першої урядової команди і визначити нові орієнтири цієї політики. Виходячи із зазначеного, Центр у проекті основну увагу спрямовує саме на оцінку ризиків дій першого уряду та розробку рекомендацій щодо коректування політики в цій сфері. Нові орієнтири необхідні для швидкого досягнення поліпшення інвестиційного клімату в Україні, відтворення довіри до влади з боку українського та іноземного капіталу. Центр бачить також потребу в посиленні впливу на громадську думку, оскільки останнім часом у суспільстві поширилась протидія приватизації, дії першого уряду створили з великого капіталу образ “ворога”. Цим визначається висока актуальність запропонованого проекту.

В рамках проекту передбачається здійснення постійного моніторингу і проведення аналізу реального процесу приватизації та реприватизації. На основі дослідження будуть розроблені методологічні підходи і рекомендації щодо розробки конструктивної політики та прийняття конкретних рішень у цій сфері. Консультанти Центру ставлять перед собою завдання посилити свій вплив на формування громадської думки для того, щоб створити позитивне сприйняття суспільством кардинальних змін політики нового уряду стосовно застосування способів перегляду результатів приватизації та поширення приватизації на нові економічні сектори – стратегічні галузі, природні монополії та потужні технологічні комплекси.

Терміни виконання: квітень – липень 2006 р.

Керівник проекту: Л.Т. Верховодова.English version Русская версия DESIGN & DEVELOPMENT by MAX BEZUGLY
Copyright (c) 2004 Center for Economical Development