Центр Економічного Розвитку
НА ГОЛОВНУ E. ПОШТА
ПРО ЦЕНТР ПУБЛIКАЦIЇ ПРОЕКТИ ТРИБУНА

Україна в перехідному періоді. Досвід і стратегія.

Передмова та огляд книги
Януш М. Ширмер, Хваджа М. Султан
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 257 Кб
Кількість сторінок - 27

Iнстуцiональний розвиток та податкова полiтика у країнах, що перебувають у перехiдному перiодi
Герберт С. Левiн, Януш М. Ширмер
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 183 Кб
Кількість сторінок - 37

Вiртуальна економiка України: рух до постiйно нерiвноважного стану
Пол Р. Грегорi
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 251 Кб
Кількість сторінок - 43

Економiка i демократiя у перехiдний перiод: ситуацiя у посткомунiстичних суспiльствах
Кшиштоф Островський
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 189 Кб
Кількість сторінок - 54

Взаємозв'язок мiж полiтикою та економiчним зростанням у країнах з пострадянськими економiками: порiвняльний аналiз
Януш М. Ширмер
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 246 Кб
Кількість сторінок - 69

Фiскальна реформа в Українi: невирiшенi проблеми
Вiктор Пинзеник
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 191 Кб
Кількість сторінок - 79

Податкова реформа в Українi - недолiки та уроки
Хваджа M. Султан
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 285 Кб
Кількість сторінок - 91

Боротьба з бюджетним дефiцитом: борги та неплатежi в Росiї
Євген Гавриленков
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 296 Кб
Кількість сторінок - 103

Сiльськогосподарський податок та полiтика субсидiй у посткомунiстичний перехiдний перiод
Керол С. Леонард
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 230 Кб
Кількість сторінок - 117

До питання про принципи мiсцевого управлiння
Генрi Тьюнi
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 175 Кб
Кількість сторінок - 125

Фiскальна децентралiзацiя в Українi
Уейн Тiрск
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 186 Кб
Кількість сторінок - 134

Крутий шлях до мiжрегiональних реформ податкової полiтики в Українi
Уейн Тiрск
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 273 Кб
Кількість сторінок - 153

Дефiцит: чорна дiрка державного бюджету України
Володимир Лановий
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 134 Кб
Кількість сторінок - 158

Високий рiвень державного споживання як фактор дестабiлiзацiї економiки України
Вiктор Лисицький
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 192 Кб
Кількість сторінок - 165

Монетизацiя та грошова емiсiя в Українi
Жерар Дюшен, Апостолос Папафiлiппу, Олексiй Сєкарєв
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 253 Кб
Кількість сторінок - 174

Демонетизацiя української економiки та обриси нової економiчної полiтики
Iгор Жиляєв
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 228 Кб
Кількість сторінок - 181

Зв'язок мiж економiчною полiтикою та фiнансовою кризою
Мирослав Гроницький
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 136 Кб
Кількість сторінок - 186

Фiнансова криза в Українi та можливi методи її подолання
Марек Дабровський
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 224 Кб
Кількість сторінок - 194

Всесвiтня фiнансова криза та ринковi реформи в Болгарiї - застереження для України
Румен В. Гечев
Повна версія в форматі Adobe Acrobat
Розмір файла 253 Кб
Кількість сторінок - 204

English version Русская версия DESIGN & DEVELOPMENT by MAX BEZUGLY
Copyright (c) 2004 Center for Economical Development